Povinné zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

Popis Partner Dátum Cena

Sponzorská zmluva - oprava havarijného stavu MK v obci SZZ - Základná organizácia 34 - 32 Hôrka - Trnava pri Laborci 08.12.2017 v texte
Zmluva - oprava havarijného stavu MK v obci EUROVIA SK, a.s. 11.10.2017 v texte
Zmluva o dielo 201712_32 BOSKOV s.r.o. 9.10.2017 v texte
Zmluva o dielo BOZP Vladimír Mišlan 6.10.2017 v texte
Došlé faktúry - September 2017
Dohoda č.60/§50j/NS 2017 ÚPSVaR Michalovce 25.9.2017 v texte
Došlé faktúry - August 2017
Došlé faktúry - Júl 2017
Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR č.147416 DPO SR 27.6.2017 v texte
Zmluva o poskytnutí dotácie D1/2017 Jazdecký klub Millenium 23.6.2017 v texte
Kúpna zmluva Ing. Vladimír Vančišin Vladimír Vančišin 13.6.2017 1 672,50€
Došlé faktúry - Jún 2017
Došlé faktúry - Máj 2017
Zmluva o dielo WEBY GROUP s.r.o. č.339050000 WEBY GROUP s.r.o. 15.5.2017 v texte
Kúpna zmluva Chaba František Chaba František 5.4.2017 1 833,33€
Došlé faktúry - Apríl 2017
Zmluva o dielo č.04/2017 - Dostavba multifunkčného ihriska MARO, sr.o. 31.3.2017 27 500.-€
Dohoda č.17/42/012/64 (§12) ÚPSVaR Michalovce 16.3.2017 v texte
Zmluva VVS o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.40-000124759PO2017 VVS, a.s. 16.3.2017 v texte
Došlé faktúry - Marec 2017
Zmluva o dielo č.1081/2017/A1K - kanalizačná prípojka VVS, a.s. 6.3.2017 v texte
Dodatok č.1 k Dohode č.37/§50j/NS 2016 ÚPSVaR Michalovce 15.02.2017 v texte
Zmluva 170216 - dodávka programového vybavenia účtovníctva obce IFOsoft s.r.o. 8.2.2017 356,40€
Zmluva o výkone správy majetku obce - Vodovod VVS, a.s. 7.2.2017 v texte
Došlé faktúry - Február 2017
Došlé faktúry - Január 2017
Dohoda č.17/42/012/1 (§12) ÚPSVaR Michalovce 16.1.2017 v texte
Zmluva Z2017206_Z -stravné lístky zamestnancov DOXX spol. s r.o. 10.1.2017 v texte

Dohode č.16/42/010/158 §10 ÚPSVaR Michalovce 19.12.2016 v texte
Došlé faktúry - December 2016
Dohoda č.37/§50j/NS 2016 ÚPSVaR Michalovce 28.11.2016 v texte
Došlé faktúry - November 2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB Obec a VVS 13.10.2016
Došlé faktúry - Október 2016
Došlé faktúry - September 2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB Ing. Ľ.Dolobáč 9.9.2016
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb za rok 2016 Ing. M.Podolcová 18.8.2016 800.-€
Došlé faktúry - August 2016
Došlé faktúry - Júl 2016
Došlé faktúry - Jún 2016
Zmluva o združení FP a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 608/198/2016/IÚ "Vodovod Trnava pri Laborci - I.etapa" Obec Trnava pri Laborci 24.5.2016 v texte
Zmluva o postúpení práv a povinností investora č.558/195/2016/IÚ na stavbe "Trnava pri Laborci - kanalizácia" Obec Trnava pri Laborci 24.5.2016 v texte
Došlé faktúry - Máj 2016
Došlé faktúry - Apríl 2016
Dodatok č.5 k zmluve o dielo - Vodovod Hypex spol. s r.o. 1.4.2016 v texte
Dohoda 16/42/012/115 §12 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 8.4.2016 v texte
Zmluva o zriadení vecného bremena: rodina Zaffová, Ing. Ján Maďar, Simona Fedorková, rodina Bali Hudáková, Darina Hospodárová, rodina Perunková, rodina Paľová Obec Trnava pri Laborci 6.4.2016
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb za rok 2015 Ing. Vladimír Ladič 4.4.2016 800.-€
Zmluva o výpožíčke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky (povodňový vozík špz: KE153YN) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.3.2016 14.320,94€
Dodatok č.8 k zmluve - kanalizácia Hypex spol. s r.o. 18.3.2016
Došlé faktúry - Marec 2016
Zmluva o zriadení Grantového účtu v Prima banke Slovensko a.s. pre dotáciu z EvF (vodovod 2016) Prima banka Slovensko, a.s. 17.3.2016
Zmluva o zriadení vecného bremena Milan Piro a Božena Pirová Obec Trnava pri Laborci 15.3.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 2016 DPO SR 14.3.2016 v texte
Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníkov v Trmave pri Laborci vetva A a B EUCOS SK s.r.o. 3.2.2016 v texte
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia - verejné osvetlenie v Trmave pri Laborci VSD, a.s. 1.2.2016 v texte
Došlé faktúry - Február 2016
Dodatok č.2 k zmluve č.15/2015 §54 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 28.1.2016 v texte
Došlé faktúry - Január 2016

Kúpna zmluva - strvné lístky pre zametnancov na r.2016 DOXX, spol. s r.o. 31.12.2015 v texte
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 17.12.2015 v texte
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 9/2015 SLOVFORFAIT s.r.o. 28.12.2015 v texte
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 8/2015 SLOVFORFAIT s.r.o. 28.12.2015 v texte
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest ZLP-2016-0538 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 28.12.2015
Dodatok č.1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu FURA s.r.o. Košice 17.12.2015 v texte
Došlé faktúry - December 2015
Došlé faktúry - November 2015
Zmluva - EUROVIA SK, a.s. Viacúčelové ihrisko - dodatok č.1 EUROVIA SK, a.s. 10.11.2015 v texte
Dodatok č.1 k zmluve č.15/2015 §54 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 30.10.2015 v texte
Došlé faktúry - Október 2015
Zmluva o dielo - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Trnava pri Laborci CSM - STAV s.r.o. 14.10.2015 v texte
Dohoda č.15/2015 §54 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 13.10.2015 v texte
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 30.9.2015
Dohoda 71/§52/2015 §52 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 29.9.2015 v texte
Dohoda 15/42/012/233 §12 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 28.9.2015 v texte
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb 2015 Ing. Vladimír Ladič 22.9.2015 v texte
Zmluva o zriadení Grantového účtu v Prima banke Slovensko a.s. pre dotáciu z EvF na C4 (likvidácia nelegánych skládok odpadov) Prima banka Slovensko, a.s. 21.9.2015
Mandátna zmluva k predkladaniu žiadostí o NFP z EvF na rok 2016 - dobudovanie Kanalizácie v obci SLOVFORFAIT s.r.o. 16.9.2015 v texte
Mandátna zmluva k predkladaniu žiadostí o NFP z EvF na rok 2016 - dobudovanie Vodovodu v obci SLOVFORFAIT s.r.o. 16.9.2015 v texte
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - MF ihrisko II.etapa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice 19.8.2015 v texte
Došlé faktúry - September 2015
zmluva o dielo: činnosť technika požiarnej ochrany Vladimír Mišľan ml. 12.8.2015 v texte
zmluva o dielo: Pracovná zdravotná služba Vladimír Mišľan ml. 12.8.2015 v texte
zmluva o dielo: Vypracovávanie zdravotných posudkov MUDr. T.Kočiš 3.8.2015 v texte
Došlé faktúry - August 2015
Objednávka služieb - EURO Dotácie a.s. - EPM pre "opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, Programu rozvoja vidieka a to so zameraním na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách" EURO Dotácie a.s. 27.7.2015 v texte
Objednávka - EURO Dotácie a.s. - komplexné spracovanie žiadosti o nvfp "opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, Programu rozvoja vidieka a to so zameraním na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách" a verejné obstarávanie cez EKS EURO Dotácie a.s. 15.7.2015 v texte
Došlé faktúry - Júl 2015
Objednávka - EUROFORMA s.r.o. služby pri podaní žiadosti o lokvidáciu nelegálnych skládok odpadu. EUROFORMA s.r.o. 25.6.2015 v texte
Došlé faktúry - Jún 2015
Zmluva - EUROVIA SK, a.s. Viacúčelové ihrisko 33x18m EUROVIA SK, a.s. 7.5.2015 v texte
Došlé faktúry - Máj 2015
Zmluva - poistenie zamestnancov MOS (menších obecných služieb) Poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. 6.5.2015 32,50 €
Zmluva - Stravné lístky - 2.Q - 4.Q rok 2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.4.2015 v texte
Došlé faktúry - Apríl 2015
Došlé faktúry - Márec 2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 23.2.2015
Došlé faktúry - Február 2015
Došlé faktúry - Január 2015

Dodatok č.1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.12.2014
Dohoda 62/2014 §10 - ÚPSVaR Michalovce ÚPSVaR Michalovce 16.12.2014 v texte
Kúpna zmluva Bc. Ing. Gabriel Badida 10.12.2014 52,91 €
Došlé faktúry - December 2014
Dodatok č.7 Hypex spol. s r.o. 3.12.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice 4.12.2014
Došlé faktúry - November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovek telekom , a.s. 17.10.2014
Došlé faktúry - Október 2014
Došlé faktúry - September 2014
Došlé faktúry - August 2014
Kúpna zmluva Čorej Cyril, Čorejová Magdaléna, Čorej Cyril, Ing. 26.07.2014 57,50 Eur
Kúpna zmluva Ďurčáková Oľga, Konáriková Mária, Ing. 24.07.2014 29,50 Eur
Kúpna zmluva Fedorčák Marcel, Fedorčák Dušan 24.07.2014 62,20 Eur
Kúpna zmluva Golmicová Mária 17.07.2014 70,80 Eur
Došlé faktúry - Júl 2014
Došlé faktúry - Jún 2014
Došlé faktúry - Máj 2014
Zmluva o poskytovaní adítorských služieb Ing. Vladimír Ladič- zodpovedný audítor 02.04.2014 800,00 Eur
Došlé faktúry - Apríl 2014
Kúpna zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. 18.03.2014 1,00 Eur
Kúpna zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. 18.03.2014 1,00 Eur
Došlé faktúry - Marec 2014
Kúpna zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. 04.02.2014 1,00 Eur
Došlé faktúry - Február 2014
Došlé faktúry - Január 2014
Došlé faktúry - December 2013
Došlé faktúry - November 2013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 006-13 Ing. Vladimír Ladič 04.11.2013 600 Eur
Došlé faktúry - Október 2013
Došlé faktúry - September 2013
Zmluva o dielo č 2013/07/1 BOSKOV s.r.o. 27.9.2013 4300 Eur
Došlé faktúry - August 2013
Došlé faktúry - Júl 2013
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1120/25/2006/Z MI Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.7.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-7150/2013/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 19.6.2013
Zmluva o uverejenení inzercie MEDIATEL,spl. s r.o. 19.6.2013
Dodatok č.1 k zmluve č. 40-000058835PO2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.6.2013
Objednávka/Preberací protokol VVS,a.s. 14.6.2013
Zmluva o dielo č.1313/2013/A1V VVS,a.s. 10.6.2013
Došlé faktúry - Jún 2013
Došlé faktúry - Máj 2013
Došlé faktúry - Apríl 2013
Dodatok 2/2013 FURA s.r.o. 9.4.2012
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce č 1120/25/2006/Z Mi Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 5.4.2012
Došlé faktúry - Marec 2013
Došlé faktúry - Február 2013
Došlé faktúry - Január 2013
Došlé faktúry - December 2012, 1.1.-18.1.2013
Dodatok 1/2013 FURA s.r.o. 19.12.2012
Došlé faktúry - November 2012
Kúpna zmluva Miroslav Beňak 12.11.2012 3 200 Eur
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Ladič-zodpovedný audítor 8.11.2012 800 Eur
Došlé faktúry - Október 2012
Zmluva č. 40-000058835PO2102 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.10.2012
Došlé faktúry - September 2012
Zmluva o dielo č.3034/2012/A1V Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.9.2012
Zmluva o dielo č. 3170/2012/A1K Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.9.2012
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce č 1026/6/2007/závod MI Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5.9.2012
Došlé faktúry - August 2012
Došlé faktúry - Júl 2012
Došlé faktúry - Jún 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom,a.s. 21.6.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.102/2005 o výpožičke hnuteľného majetku štátu Obvodný úrad Michalovce 12.6.2012
Zmluva o termínovanom úvere č.22/010/12 Prima banka Slovensko a.s. 7.6.2012
Došlé faktúry - Máj 2012
Došlé faktúry - Apríl 2012
Zmluva č.96/POD-75/12 Environmentálny fond 19.4.2012
Zmluva o dielo BOSKOV s.r.o 18.4.2012
Došlé faktúry - Marec 2012
Došlé faktúry - Február 2012
Nájomná zmluva Pozemkové spoločenstvo LS Kruhy 14.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Pozemkové spoločenstvo LS Kruhy 14.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Ing. Gustáv Janočko 13.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Jaroslav Mihok a Iveta Mihoková 3.2.2012
Zmluva o vecnom bremene MVDr. Jozef Karch 3.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Miloslav Mandák a Marta Mandáková 3.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Ľudovít Trachta 3.2.2012
Zmluva o vecnom bremene Ružena Švedová 3.2.2012
Došlé faktúry - Január 2012
Zmluva o vecnom bremene Anna Polačková 31.1.2012
Zmluva o vecnom bremene Dušan Balog a Adriana Balogová 31.1.2012
FP1 SPP, a.s. 26.1.2012 1135.82
Dodatok 1/2012 Fúra s.r.o 23.1.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie Košický samosprávny kraj 09.11.2011 1300,- EUR
Dohoda o uznaní záväzku Alexander Tačár, SHR 07.11.2011
Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s. 13.10.2011
Dohoda o uznaní záväzku Ing. Juraj Harmóci 7.10.2011
FP 91 - domové prípojky kanalizácie EUROVIA SK, a.s. 30.09.2011 2668.78 EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr.Ing. Michal Plenta 1.8.2011 v dokumente
Dodatok 6/2010 Hypex spol. s r.o. 1.8.2011
Dodatok 4/2011 Hypex spol.s r.o. 1.8.2011
Dohoda o uznaní záväzku Hypex spol. s r.o. 26.7.2011 podľa rozpisu v dokumente
Objednávka kontraktu Garant Východoslovenská energetika a.s. 27.4.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15.4.2011 v dokumente
Dohoda Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 30.3.2011 100,- EUR
Dodatok 1/2011 FURA s.r.o. 14.3.2011
Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom a.s. 2.3.2011 v dokumente
Zmluva vodovod Trnava pri Laborci Hypex spol.s r.o. 12.5.2000 v dokumente