Cirkev

Náboženské vyznanie obyvateľstva – cirkev, podľa sčítania v roku 2011

Rímskokatolícka
Evanjelická augsburského vyznania
Gréckokatolícka
Reformovaná kresťanská
Pravoslávna
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia
Evanjelická metodistická
Bratská jednota baptistov
242
1
275
8
11
0
0
0
   
   

Náboženské vyznanie obyvateľstva – cirkev, podľa sčítania v roku 2001
Rímskokatolícka
Evanjelická augsburského vyznania
Gréckokatolícka
Reformovaná kresťanská
Pravoslávna
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia
Evanjelická metodistická
Bratská jednota baptistov
Iné a nezistené
Bez vyznania
203
0
288
2
7
0
0
0
4
12