Fotogaléria


Folklórne slávnosti obce 1.7.2017 Za účasti skupín: Gaštanka, Tatrnavčan, Kalich a Potoky.

Zemplín veterán rallye 2017 prvýkrát v našej obci Trnava pri Laborci podvečer 30.6.2017, (otvorenie pieskového kráľovstva pri hoteli Glamour**** Zemplínska Šírava)

Realizícia výstavby chodníka na cintoríne máj 2017 za finančnej podpory Obec Trnava pri Laborci (2000€), MUDr. Michal Šamudovský (900€), fy.Hypex a montážna fy. (1400€)

Fašiangové posedenie (nie len dôchodcov) v našom klube dôchodcov 4.2.2017. P.S. všetko v organizácii členov klubu bez spoluúčasti obce (aby nedošlo k dezinformáciám).

Otvorenie "Gazdovskej chiži" v budove kúrie v Trnave pri Laborci

Stretnutie dôchodcov - "Úcta k starším" v Trnave pri Laborci 6.11.2016

Slávnosti obce-2 súťaž vo varení guláša 10.9.2016

Slávnosti obce a panychýda 17.7.2016

Súťaž DHZ v Trnave pri Laborci 10.7.2016

Stretnutie Trnáv 2016 a súťaž DHZ v TRNAVE 1.7.2016-3.7.2016

Preberanie protipovodňového vozíka DHZ 2016 v Ke 2.3.2016

Realizácia prác - oprava stien (opadajúcej omietky) Domu Smútku 2016

Uvítanie detí do života - január 2016

Stretnutie dôchodcov - "Úcta k starším" v Trnave pri Laborci 25.10.2015

Stretnutie ročníka 1950 v Trnave pri Laborci 26.9.2015

Stretnutie Trnáv 2015 v Trnave u Zlína 26.-28.6.2015

Realizácia I.etapy výstavby MF ihriska 6/2015

Krst 3.CD folklórnej skupiny Tarnavčan - 9.5.2015

Uvítanie detí do života - január 2015

Silvestrovská vatra 31.12.2014 Trnava pri Laborci

Rekonštrukcia hradu stav - 12/2013

Privítanie detí do života 2013

November - mesiac úcty k starším 2013

Stretnutie Trnáv 2013

Karneval 2013

Privítanie detí do života

November - mesiac úcty k starším

Krst DVD folklórnej skupiny Tarnavčan

Viniansky hrad - rekonštrukcia a župný snem

Mikuláš 2011

Oslava pri príležitosti otvorenia Pamätnej izby Viliama Gaňu

Pamätná izba Viliama Gaňu

Vianočná akadémia 2010