počítadlo.abz.cz
Počasie Trnava pri Laborci tu

Aktuality


Oznam
Vážení dôchodcovia, ako ste si už určite všimli, tento rok pre dôchodcov vo veku 65+ roznášam balíčky v rámci úcty k starším. V balíčkoch je aj benefitná poukážka DOXX, táto poukážka sa dá použiť do konca roku budúceho roku 2018 v 61 predajniach v okrese Michalovce (napr. Tesco supermarkety, GVP supermarket, COOP Jednota mesto aj dedinské prevádzky, reštaurácie, lekárne a iní, Kaufland - zatiaľ nie).

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
14. decembra 2017 (štvrtok), o 16,00 hodine
v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam
Výsledky volieb do VÚC 4.11.2017 pozrieť výsledky

Oznam
Spoločnosť ARRIVA Michalovce spustila novú aplikáciu Môjbus/ubian ktorá cestujúcim prináša aktuálne informácie v reálnom čase na www.mojbus.sk alebo www.ubian.sk
Váš starosta
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
30. októbra 2017 (pondelok), o 16,00 hodine
v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam
SHR Tačár Alexander oznamuje vlastníkom pôdy v katastrálnom území obce, že v dňoch 22.9.2017 a 23.9.2017 od 7:30 do 15:30 sa bude vydávať nájomné v naturálnej forme na družstevnom dvore Trnava pri Laborci
Váš starosta

Pozvánka

Pozývame Vás na súťaž dobrovoľných hasičov v našej obci dňa 23.9.2017 - sobota o 13,00 na futbalovom ihrisku.
Váš STAROSTA :-)

Pozrieť oznam


Oznam MF ihrisko
Oznamujeme Vám, že obec pristúpi od 9/2017 k nepopulárnemu opatreniu a to spoplatnenie prevádzky MF ihriska v našej obci. Bude vypracovaný prevádzkový poriadok a ihrisko bude uzamykané a kľúče od ihriska môže vyzdvihnúť iba dospelá osoba za poplatok. Financie budú použité na množiace sa opravy a bežnú údržbu ihriska. (Nespratníci okrem rozhadzovania odpadkov, preliezania a poškodzovania plotov, prekopávania lôpt na súkromné pozemky už stihli dorezať aj úplné novú futbalovú sieť. - HANBA !!!)
Váš starosta :-(
Pozrieť foto


Oznam
Na základe harmonogramu bude dňa 25.8.2017 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 13,45-15,00 hod. Občania môžu v uvedenom čase priniesť nebezpečný odpad na parkovisko pri obecnom úrade, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FURA a vodič odpad bezpečne prevezme.
Medzi nebezpečný odpad patrí napr. oleje motorový, prevodový, farby, obaly od farieb ako aj od iných nebezpečných odpadov, žiarivky, autobatérie, akumulátory rôzneho druhu.
Váš starosta :-)

Voľby do VÚC
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Trnave pri Laborci je ocu@trnavaprilaborci.sk

Oznam

Zverejňujeme otvorený list p.Ronďošovej ohľadne odstránenia 2ks okrasných thují o výške cca do 1m na Obecnom cintoríne neznámou osobou.
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
1. augusta 2017 (utorok), o 16,00 hodine
v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. V prílohe aj určenie volebných obvodov.
Pozrieť oznam


Poďakovanie
Vážení občania, chcem sa touto cestou poďakovať všetkým ktorí mi pomohli pri príprave a realizácii významného motoristického TOP podujatia "Zemplín veterán rallye 2017" už aj v našej obci Trnava pri Laborci : PhDr. M.Koščovi, MUDr. J.Makohusovi, J.Pastornickemu, Mgr. A.Hribovej, R.Šmigovi, Ing. T.Pestuchovi, Ing. I.Štefaničovi, M.Ličkovej, M.Čverčkovej, Mgr. M.Šmigovej, A.Šmigovej, M.Čorejovej, DHZ, duch.otcovi Mgr. K.Knapovi, FS Tarnavčan, ...
Podujatie sa uskutočnilo prvýkrat aj v našej obci v piatok podvečer 30.6.2017 (foto z podujatia sú vo fotogalérii)
Váš STAROSTA :-)

Pozvánka

Pozývame Vás na Folklórne slávnosti v Trnave pri Laborci 1.7.2017 (sobota) od 14:00 v kultúrnom dome.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

Pozývame Vás na Zemplín veterán rallye v Trnave pri Laborci 30.6.2017 (piatok) cca od 18:00 - 20:00 na futbalovom ihrisku a následne folklórne slávnosti 1.7.2017 (sobota) v kultúrnom dome od 14:00hod.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

Pozývame Vás na sviatok DETÍ MDD 24.6.2017 (sobota) v čase od 13,00 - 18,00 v areáli jazdeckého klubu Millenium v Trnave pri Laborci.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
12. júna 2017 (pondelok), o 16,00 hodine
v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznámenie
S radosťou oznamujeme občanom obce, že v priebehu mesiaca apríl bude realizovaná 3.etapa výstavby MF ihriska montážou mantinelov a umelého trávnika.
Dostavbou tejto časti a vytvorením prevádzkového poriadku bude ihrisko prevádzkyschopné (predpoklad - máj/jún 2017).
Váš STAROSTA :-)

Oznámenie
Pri Dome smútku zo zadnej časti pri plote od cintorína po rodinné domy bolo vypratané a vyčistené priestranstvo, prosím všetkých, aby tam nerobili zase smetisko! Na cintorínsky odpad je na citoríne predsa umiestnený veľkoobjemový kontajner.
Nerobme si opäť z vlastného upraveného okolia smetisko (chliev)!
Váš STAROSTA :-(

Oznam
Po zime sa k nám opäť vrátil prvý bocian dnes 29.3.2017 presne ako minulý rok
Tak vitaj opäť medzi nami ...
Váš STAROSTA :-)

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
13. marca 2017 (pondelok), o 16,00 hodine
v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam
Dňa 6.2.2017 v pondelok bude uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 13:45 - 15:00 hod. Nebezpečný odpad prineste na zberné miesto na parkovisku pred Obecným úradom k vozidlu FÚRA.
Váš starosta :-)

Oznam
Oznamujeme občanom obce, že boli zmenené stránkové hodiny Obecného úradu v Trnave pri Laborci násldovne:
Pondelok: 7:30 - 16:00
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 14:00
obedňajšia prestavka v čase od 12:00 - 12:30

Oznam
Dňa 9.1.2017 v pondelok budú pracovníci VVS a.s vykonávať pravidelné odpočty vodomerov. Bude preto portrebné umožniť pracovníkom VVS a.s. vstup ku vodomerným šachtám. Váš starosta :-)

Prianie 2017
Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku 2017 úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko čo si srdce želá. Váš starosta :-)


Pozvánka
Pozývame Vás na "Silvestrovskú vatru 2016" a uvítanie Nového roku 2017 pri parkovisku pred budovou OcÚ
31. decembra 2016, cca od 23,30 hod.

Vývoz TKO 2017

* Harmonogram vývozu TKO a ostatných odpadov na rok 2017 *
Pozrieť harmonogram


Oznámenie
Vážení spoluobčania, po dohode s VVS a.s. Vám s radosťou oznamujem, že po skolaudovaní a uplynutí zákonných termínov je už možné žiadať o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na novovybudovaných trasách obecného vodovodu a kanalizácie v klientskom centre VVS a.s. v Michalovciach

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
20. decembra 2016 (utorok), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 30.11.2016 od 7:00hod. do 16:30hod. v celej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v obci.
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
26. októbra 2016 (streda), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 21.10.2016 od 8:30hod. do 14:00hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v obci.
Pozrieť oznam


"Poďakovanie"

V našej obci sa niekto (zrejme asi s nejakým druhom nešpecifikovaného postihnutia) rozhodol skrášľovať okolie našej obce svojími infantilnými výtvormi na autobusových zastávkach, na fasáde budovy OcÚ, pamätníku, dopravných značkách a úradnej tabuli. Pre informáciu tvorcovi oznamujem, že na kreslenie slúžia papiere, zošity, výkresy. PS - si hanbou obce !!!
Pozrieť "výtvory"


Pozvánka
Pozývame Vás na ukončenie prázdnin a na súťaž (preloženú zo začiatku leta) vo varení guľáša na dolnom futbalovom ihrisku v sobotu 10.septembra 2016 od 13,30hod
Okrem do súťaže prihlásených mužstiev budú pripravené aj ukážky DHZ a HaZZ, polície. O príjemné popoludnie sa postará aj naša spevácka skupina Tarnavčan. Bude aj výčap s pivom a kofolou a tiež stánok s Trdelníkmi.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
6. septembra 2016 (utorok), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam
OcÚ Trnava pri Laborci a VSD informuje občanov obce o dokončení a odovzdaní modernizácie verejného osvetlenia v celej obci 15.8.2016.
Váš STAROSTA :-)

Pozvánka

Pozývame Vás na slávnosti obce spojené s pamiatkou na rodáka Viliama Gaňa pri pamätníku, prehliadkou pamätnej izby, kultúrnym programom v kultúrnom dome a programom na futbalovom ihrisku (súťaž vo varení guľáša družstiev z organizácií v obci, prehliadka hasičov HaZZ SR, ukážky nášho DHZ, prehliadka polície PZ SR).
Pozrieť brožúru


Pozvánka
Pozývame Vás na súťaž dobrovoľných hasičských zborov DHZ, ktorá sa uskutoční
10. júla 2016 (nedeľa), od 8,00 hodiny na našom futbalovom ihrisku.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 7.7 - 8.7. od 7:30hod. až 17:30hod. a 11.7. - 12.7.2016 od 7:30hod do 17:30hod. - z dôvodu demontáže a dlho-očakávanej modernizácie verejného osvetlenia v celej obci.
Pozrieť oznam


Pozvánka

Pozývame Vás na letnú turistickú sezónu na Zemplínskej šírave 2016 v retro štýle - zoznam podujatí.
Pozrieť brožúru


Pozvánka

Pozývame Vás na 15. motozraz sveta motocyklov od 18.-20.august 2016 na Zemplínskej šírave.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

Pozývame Vás na otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej Šírave 19.6.2016 (nedeľa) motel Kamenec o 15.00hod v retro štýle.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
15. júna 2016, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Pozvánka

Pozývame Vás na sviatok DETÍ MDD 31.5.2016 až 1.6.2016 od 8,00 - 18.00 (ZOO a Dinopark Košice) v Mestskej športovej hale v Michalovciach.
Pozrieť pozvánku


Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 1.6.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 31.5.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Zber obnoseného šatstva
Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa uskutoční v dňoch:
19.5.2016 až 21.5.2016 od 17,00 hod. do 19,00 hod.
v budove Kultúrneho domu (veľká sála).
Bude zberané: letné a zimné oblečenie, látky (min. 1m2), prikrývky, vankúše a deky, záclony, obuv (nepoškodená), hračky (nepoškodené), menšie elektrospotrebiče, knihy, perie, prikrývky a vankúše s perím.
Veci prosíme zabaľte do uigelitových vriec alebo krabíc.
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 12.5.2016 (štvrtok) od 17:00 - 18:00 hod.
sa pri Obecnom úrade v Trnave pri Laborci uskutoční
povinné očkovanie psov. Poplatok za vakcínu je 5,00 €.
Váš STAROSTA :-)

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 30.5.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Pozvánka

OcÚ Trnava pri Laborci a organizátori podujatia Vás pozývajú na vystúpenie heligonkárov z celého Slovenska dňa 7.5.2016 o 14,00 hod. v MsKS v Michalovciach.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

* OcÚ Trnava pri Laborci a Základná Umelecká Škola Michalovce Vás pozýva na koncert DSZ Pro Musica Magnólia a DSZ Červánek 29.4.2016 o 18,00 hod. v reformovanom kostole v Michalovciach (pri OC Zemplín) *
Pozrieť pozvánku


Oznam
Podporme naších dobrovoľných hasičov cez projekt STOJÍME ZA HASIČMI na www.stojimezahasicmi.sk a pomôžme im vyhrať nejaké ceny!
Váš STAROSTA :-)

Pozrieť dokument

STOJÍME ZA HASIČMI

Oznam
Po zime sa k nám opäť vrátil prvý bocian dnes 29.3.2016 o 12,00hod.
Tak vitaj medzi nami ...
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, dievčatám a ženám veľa vody, chlapcom výslužiek a chlapom vodky, želá starosta. :-)
(Nezabúdajte, že tieto sviatky majú hlavne duchovný rozmer ...)

Oznam
V termíne od 19.03.2016 sa bude v obci vykonávať: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete, vonkajšie elektrické rozvody a domové elektrické prípojky. Odberateľ je povinný umožniť poverenej osobe nevyhnutný prístup k meradlu a k poistkovej skrinke. Tieto práce sú pre občanov bezplatné. Počas tohto výkonu bude dodávka elektrickej energie riadne fungovať. Zároveň prosíme, aby majitelia psov zabezpečili ich dočasné uzatvorenie.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
18. marca 2016, o 15,30 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. (Vzdanie sa postu poslanca OcZ a VZN o slobodnom prístupe k informáciám).

Oznámenie o doručení písomnosti

* Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Švambergová *
Pozrieť dokument


Výsledky volieb do NR SR 2016

* Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016 *
Pozrieť výsledky politických subjektov NRSR 2016


Pozrieť zvolených poslancov NRSR 2016


Pozrieť výsledky okrsku Trnava pri Laborci do NRSR 2016


Oznam
Dnes 2.3.2016 obec získla v Košiciach v areáli OR HaZZ protipovodňový prívesný vozík pre obec a náš DHZ. Vozík pozostáva z brzdeného prívesného vozíka a ŠPZ za automobil s benzínovými čerpadlami, elektrocentrálou s káblami, hadicami, náradím, protipovodňovými stenami, LED reflektormi. Táto špeciálna protipovodňová technika pre DHZ je súčasťou spoločného projektu MV SR a MŽP SR "Aktívne protipovodňové opatrenia", ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.
Váš starosta :-)

Upozornenie!
Na základe upozornenia VVS a.s. Vás dôrazne upozorňujem, že neoprávnené napojenie sa na neskolaudovanú a nedokončenú vetvu kanalizácie alebo vodovodu v obci je protizákonné a tresne postihovateľné. VVS a.s. môže vinníkov identifikovať a voči vinníkom podať trestné oznámenie.
Taktiež sa týmto marí snaha obce dobudovať a sprevádzkovať vodovod a kanalizáciu v obci v čo najkratšom čase.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
22. februára 2016, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. (Bude prednesená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2015).

Oznam
Oznamujeme občanom obce, že podľa harmonogramu bude dňa 8.2.2016 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 13:45-15:00 hod. V uvedenom čase môžete priniesť nebezpečný odpad na parkovisko pred OcÚ a odovzdať ho zamestnancovi zbernej spoločnosti FÚRA s.r.o.

OZNAM
Vážení občania, obec pristúpila k rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlania celej obce za moderné LED osvetlenie. Práce budú prebiehať cca do polovice apríla 2016. (LED svetlá budú svietiť už počas celej noci od zotmenia až do rána, cca od 23,00 až do 4,00 v polovičnom výkone.)
Váš STAROSTA :-)