DHZ

Voda a oheň. Živly dôležité, ale aj ničivé. Od nepamäti sprevádzajú v dobrom i zlom dejiny ľudstva. Propagácii ochrany pred požiarmi každoročne významne prispieva organizovaná súťaž hasičov o pohár primátora mesta Trnava SR. Striedavo organizovaná na území ČR a SR v mestách a obciach s názvami Trnava.

Pri zrode medzinárodnej súťaže v požiarnickom športe „O pohár primátor mesta Trnava“ vedenie mesta Trnavy uvažovalo nad tým, čo najviac spája obce a mestá nesúce názov Trnava. Odpoveď bola naporúdzi – jednou z najdôležitejších úloh pre všetky mestá a obce je ochrana životov a zdravia občanov ako aj ich majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
Prvý ročník súťaže pripravili Mesto Trnava, Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trnave a Okresný výbor Dobrovoľnej požiarne ochrany 9. septembra 1995, keď na atletickom štadióne Slávia Trnava súťažili muži z Trnavy pri Zlíne, Trnavy pri Třebíči, Trnavy pri Laborci, Kátloviec a mesta Trnavy v behu na 100m s prekážkami a v požiarnom útoku.
Požiarnici z Trnavy pri Laborci sa zúčastňujú s úspechom na rôznych súťažiach a nezabúdajú ani na výchovu dorastu. Napríklad, na X. ročníku súťaže o požiarnych družstiev o Zemplínsky pohár, ktorú zorganizovalo sedem okresných výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany, získali dorastenci z Trnavy pri Laborci prvenstvo. Zvíťazili aj na okresnom kole súťaže pripravenosti dobrovoľných požiarnych zborov v Kapušianskych Kľačanoch, kde si zmerali sily spoločne s ďalšími 13 najlepšími kolektívmi z obvodných kôl a postúpili na krajské kolo súťaže do Košíc.Dňa 14.6.2008 sa zúčastnili krajského kola požiarnej súťaže Plameň kde obadili pekné 2.miesto.


Dole sú znázornené fotografie z úspešnej hasičskej súťaže DHZ na podujatí Stretnutie Trnáv 2013 v Trnave pri Laborci.