Materská škola

Škola bola majetkom gréckokoatolíckej cirkvi. Školská budova z roku 1884 bola z dreva a krytá slamou. Mená učiteľov: Ján Horvát, jeho syn Anton Horváth, v roku 1892 Viktor Forina, 1895-1901 Oreszta Govza, 1903-1907 Mikuláš Koščák, 1907-1911 Michal Pupač. 1. novembra 1911 nastúpil Michal Turančič, vyučoval 4 hodiny týždenne maďarsky 96 žiakov. V roku 1913 vyučuje Ján Vladimír a po ňom Michal Vasileňko. V rokoch 1918 a 1919 bol jeden ročník so 65 žiakmi, ktorí nevedeli písať a vyučovací jazyk bol maďarský.


Od 1.11.1918 obežníkom školského inšpektora z Užhorodu sa dovolilo vyučovanie materinskou rečou. 10. januára 1919 v noci sa zavalila strecha na školskej budove, 5 mesiacov sa vyučovalo v súkromnom Žipajovom dome. O opravu sa v roku 1920 pričinil obecný starosta Peter Puškár. V roku 1921 bol učiteľom v obci Turančič a miestnym farárom Natoľa. V roku 1937 zomrela patrónka gréckokatolíckej cirkvi a školy Nandina Ehrenheimová. V roku 1945 je škola poštátnená. V roku 1947 odchádza do dôchodku Turančič a prichádza Albín Bohucký. V roku 1948 je škola premenovaná na Národnú školu. V roku 1949 sa opravuje škola. V roku 1951 je dvojtriedna a v roku 1952 –53 pre malý počet detí len jednotriedka. V roku 1954 je opäť dvojtriedna. V roku 1955 – 56 je trojtriednou, pôsobia Michal a Anna Šamudovská, ktorí v obci pracujú viac ako 30 rokov a Margita Tomašuľová. V roku 1960 učia Marta Imrichová, Ján Hajduk a Michal Šamudovský. V roku 1961 je riaditeľom Brinarovský. V roku 1962 – 63 má škola už štyri triedy.


V roku 1963 sa odsťahoval Detský domov z tunajšej školy do Vranova a do budovy kúrie sa nasťahovala škola. Riaditeľom školy je Milan Hujdič, učí Anna Halasová a Mária Ďurinová. 25.11.1969 sa na budove školy odhalila pamätná tabuľa k osobodeniu obce. V roku 1972 pri príležitosti nedožitých 80. narodenín V.Gaňu sa odhalila na jeho rodnom dome pamätná tabuľa.
1. septembra 1973 sa zriadila družina mládeže a prvou vychovávateľkou bola Ružena Čorejová. Od 1. septembra 1976 je 5. ročník odčlenený do Vinného. Od roku 1986 je riaditeľom školy Pavol Jacko. V roku 1994 bola v obci základná škola zrušená pre malý počet detí. Dochádzali do školy do Michaloviec a do Vinného.
V 60. rokoch vznikla v obci Materská škola. Tá je v súčasnosti umiestnená v objekte kúrie.

Pod vedením manželov Šamudovských v obci pracovalo ochotnícke divadlo, Miestna ľudová knižnica, od roku 1976 folklórny súbor Tarnavčanka. Zanechali za sebou nezabudnuteľnú prácu nielen v školstve, ale aj v osvete.